Ivides » Giới thiệu » Lịch sử
 

Lịch sử

 

 

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển được thành lập trên cơ cở Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo quyết định số 40/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là sự tiếp nối Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Việt Nam (Đại học Tổng hợp Hà Nội) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định thành lập số 529 /QĐ ngày 17 tháng 5 năm 1989.
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu liên ngành về Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế, trong 15 năm hoạt động, Trung tâm đã xây dựng, triển khai và hoàn thành 27 chương trình và đề tài khoa học, trong đó có 6 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài hợp tác quốc tế, tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, xuất bản hơn 30 công trình khoa học với trên 7000 trang in. Trung tâm có quan hệ cộng tác chặt chẽ với nhiều Trường đại học, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đào tạo hàng trăm chuyên gia nước ngoài, trong số đó nhiều người đã trở thành những nhà Việt Nam học có uy tín. Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu và đào tạo, với một đội ngũ cán bộ khoa học đã trưởng thành cùng những kinh nghiệm tích luỹ bước đầu, Trung tâm được chọn làm đơn vị nòng cốt xây dựng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển nhằm góp phần phát huy thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản