Ivides » Lịch học, thời khóa biểu
 

Lịch học, thời khóa biểu

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

 

LỊCH HỌC CHUYÊN ĐỀ KHOÁ 8

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

 

25/2/2013

Cô Điệp

 

27/2/2013

Cô Điệp

 

1/3/2013

Cô Điệp

 

 

 

4/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

5/3/2013

Cô Hương

6/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

7/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

8/3/2013

Cô Hương (sáng)

 

 

 

Cô Điệp (chiều)

 

Cô Điệp (chiều)

Cô Điệp (chiều)

 

11/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

12/3/2013

Cô Hương

14/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

15/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

15/3/2013

Cô Hương

 

 

 

Triết học (chiều)

Thầy Giang (chiều)

Thầy Giang (chiều)

Triết học (chiều)

 

18/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

19/3/2013

Cô Hương

20/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

21/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

22/3/2013

Cô Hương

 

 

 

Triết học (chiều)

Thầy Giang (chiều)

 

Thầy Giang (chiều)

Triết học (chiều)

 

25/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

 

27/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

28/3/2013

Tiếng Anh (sáng)

29/3/2013

Triết học (chiều)

 

 

 

Triết học (chiều)

 

Thầy Giang (chiều)

 

Thầy Giang (chiều)

 

1/4/2013

Tiếng Anh (sáng)

 

3/4/2013

Tiếng Anh (sáng)

5/4/2013

Tiếng Anh (sáng)

6/4/2013

Triết học (chiều)

 

 

 

Triết học (chiều)

 

 

 

 

 

 

 

 Tên chuyên đề:

1.     Phương pháp nghiên cứu liên ngành; Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương

Thời gian:  8h30 – 12h

2.     Kinh tế - xã hội Việt Nam: Truyền thống và hiện đại; Giảng viên: TS. Phạm Thị Hồng Điệp

Thời gian: 14h – 17h30

3.     Tiếng Anh. Giảng viên: Khoa tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN

Thời gian: 8h30-12h

4.     Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam. Giảng viên: GS.TSKH Vũ Minh Giang

5.     Triết học. Giảng viên: Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Địa điểm học : Phòng 207, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Lưu ý: Chuyên đề 1 được giảng dạy bằng tiếng Anh

 

TL. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Ths. Phùng Thị Thanh Lâm

 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

04.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản