Ivides » Đào tạo » Đào tạo Tiếng Việt
 

Đào tạo Tiếng Việt

 

Chương trình học tiếng Việt dành cho người nước ngoài


Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội (trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa) cho đến nay đã gần 30 năm. Hàng năm có từ  70 –100 học viên theo học, họ đến hầu hết từ các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan, Singapo, Trung Quốc, Úc, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Séc, Ý... Họ đều là các nhà khoa học, sinh viên, các thương gia muốn nâng cao trình độ tiếng Việt để giao tiếp, kinh doanh thương mại, nghiên cứu khoa học và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên là những người tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ, có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, có kinh nghiệmgiảng dạy tiếng Việt lâu năm cho người nước ngoài. Cùng với hệ thống giáo trình bài giảng và tài liệu tham khảo là kết quả của đội ngũ giảng viên sau nhiều năm giảng dạy đã biên soạn.       

Học viên tham gia khóa học tại Viện sẽ được học trên lớp và đi thăm quan, thực hành giao tiếp với người bản ngữ.

Sau khi kết thúc khoa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo các trình độ đã theo học: Sơ cấp (Elementary), trung cấp (intermediate), cao cấp (advanced).

Học viên muốn đăng ký học tiếng Việt hãy kích chuột vào đây để lấy  mẫu đơn xin học và biết thêm các chi tiết về chương trình các khóa học. 

I. Các cấp học:

1. Cơ sở

2. Trung cấp

3. Cao cấp

II. Kiểm tra đầu vào: Học viên sẽ được sắp xếp học theo trình độ phù hợp sau khi tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào. Khi kết thúc khoá học học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cấp.

III. Thời gian học:3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc lâu hơn tuỳ theo yêu cầu của học viên.

IV. Giáo trình:

1. Trình độ cơ sở:

- Giáo trình giảng dạy:Tiếng Việt trình độ A (hai tập) - Đoàn Thiện Thuật chủ biên, do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển và Nhà xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm CD).

- Giáo trình tham khảo:

1.     Tiếng Việt cho người nước ngoài. Mai Ngọc Chừ, Nhà xuất bản Giáo dục.

2.     Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài. Nguyễn Văn Huệ chủ biên (3 tập), Nhà xuất bản Giáo dục.

3. Thực hành tiếng Việt. Nguyễn Việt Hương, Nhà xuất bản Giáo dục.1995.

4. Vietnamese (elementary), Ngô Như Bình. 1999.

5. Tiếng Việt cơ sở, Vũ Văn Thi, NXB Khoa học Xã hội – HN 1996.

6. Tiếng Việt I, Thạch Ngọc Minh- Trần Thị Minh Giới, Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh- Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-Đông Nam Á, 1993 – 1994.

2. Trình độ trung cấp:

- Giáo trình giảng dạy:Tiếng Việt trình độ B.  Đoàn Thiện Thuật chủ biên,do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hoá (nay là Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển) và Nhà xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm băng catsset).

- Giáo trình tham khảo:

1. Tiếng Việt nâng cao – Nguyễn Thiện Nam chủ biên.

2. Tiếng Việt trong giao dịch thương mại, Nguyễn Anh Quế – Hà Thị Quế Hương, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin - H. 2000.

3. Contemporary Vietnamese Intermediate.  Nguyễn Bích Thuận chủ biên, do Center for Southest Asian Studies xuất bản.1997.

3. Trình độ cao cấp:

- Giáo trình giảng dạy:Tiếng Việt trình độ C. Đoàn Thiện Thuật chủ biên, do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá (nay là  Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển) và Nhà Xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm băng catsset).

- Giáo trình tham khảo:

1. Bài đọc tiếng Việt nâng cao (dành cho người nước ngoài). Hwang Gwi Yeon - Trịnh Cẩm Lan - Nguyễn Khánh Hà, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ngoài ra là các tài liệu chuyên môn sâu theo nhu cầu học của học viên.

 2. Contemporary Vietnamese Readings . Nguyễn Bích Thuận chủ biên, do Center for Southest Asian Studies xuất bản.1995.

3. Tiếng Việt 4, Phan Văn Giưỡng, 1994.

- Giáo trình tham khảo:

Sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các tài liệu tham khảo khác phục vụ cho mục đích học và nghiên cứu của sinh viên. 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

04.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản