Ivides » Giới thiệu
 

Giới thiệu

 
Giới thiệu về Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển


Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển được thành lập trên cơ cở Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo quyết định số 40/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là sự tiếp nối Trung tâm Hợp tác nghiên cứu Việt Nam (Đại học Tổng hợp Hà Nội) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định thành lập số 529 /QĐ ngày 17 tháng 5 năm 1989. Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển có sứ mệnh phấn đấu trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học liên ngành, triển khai ứng dụng khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học theo hướng khu vực học và khoa học phát triển chất lượng cao trong nước và từng bước khẳng định vị trí của mình trên thế giới.

Các chức năng và nhiệm vụ chính của Viện bao gồm:


Nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học và Khoa học phát triển; Làm đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên ngành về Việt Nam, triển khai ứng dụng khoa học trong việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc; Đào tạo các chuyên gia có trình độ sau đại học về Khu vực học và tham gia đào tạo đại học với các trường đại học, các khoa trực thuộc trong hệ thống chung của Đại học Quốc gia Hà Nội;Thực hiện các chương trình ngắn hạn bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chưng trình đào tạo về Khu vực học và Khoa học phát triển; Làm đầu mối xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế về Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu liên ngành về Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế, trong hơn 20 năm hoạt động, Viện đã xây dựng, triển khai và hoàn thành 37 chương trình và đề tài khoa học, trong đó có 13 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài hợp tác quốc tế, tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, xuất bản hơn 40 công trình khoa học với trên 17.000 trang in. Viện có quan hệ cộng tác chặt chẽ với nhiều Trường đại học, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đào tạo hàng trăm chuyên gia nước ngoài, trong số đó nhiều người đã trở thành những nhà Việt Nam học có uy tín. Tính đến nay Việt VNH&KHPT đã tuyển sinh được 6 khoá cao học Việt Nam học (từ khóa 2005-2008 đến khóa 2010-2012), trung bình mỗi khóa có từ 20-25 học viên trong nước và từ 3-4 học viên người nước ngoài. Phần lớn các học viên khóa I và II đã hoàn thành đề tài luận văn và trở thành những thạc sỹ Việt Nam học đầu tiên của cả nước. Đề án đào tạo thạc sỹ Việt Nam học đạt trình độ quốc tế (16-23) đo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển chủ trì thực hiện từ năm 2008, tới nay đã tuyển sinh được 3 khóa với tổng số 124 học viên, trong đó có 9 học viên là người nước ngoài. Hiệu quả và tính bền vững của đề án được đánh giá cao, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, qua khuôn khổ đề án, Viện đã trang bị cơ sở vật chất, giáo trình hiện đại phục vụ công tác đào tạo, đồng thời đã cử nhiều đoàn cán bộ đi học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý đào tạo ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

 

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN
 

 

Địa chỉ: Nhà A, Tầng 2, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội
Điện thoại: (04) 35589073
Fax: (04) 35589073

Ban Biên tập

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản