Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Seminar đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn cho Nghiên cứu sinh Chung Lê Khang

Phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Seminar đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn cho Nghiên cứu sinh Chung Lê Khang.
09:03 09/03/2023

Phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Seminar đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn cho Nghiên cứu sinh Chung Lê Khang.

Đề tài luận án: Nguồn lực biển trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 9310630.01

 - Thời gian: 14h, Thứ Ba, ngày 21 tháng 03 năm 2023

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo