Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
09:10 21/10/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Đối tượng

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Điểm thi

Hình thức, thời gian

 đào tạo

Ghi chú

Điểm xét hồ sơ

Điểm đề cương NC

Tổng

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

03/04/1984

Hà Nội

Từ thạc sĩ

Việt Nam học

40

36.4

76.4

Tập trung (2022-2025)

 

2

Dương Văn Chăm

Nam

 

20/5/1987

 

Hưng Yên

Từ thạc sĩ

Việt Nam học

56

37.2

93.2

Tập trung (2022-2025)

 

3

Phạm Hồng Gấm

Nữ

 

07/05/1991

 

Quảng Ninh

Từ thạc sĩ

Việt Nam học

40

37.2

77.2

Tập trung (2022-2025)

 

4

Lê Thị Hồng Liên

Nữ

 

20/11/1984

 

Quảng Trị

Từ thạc sĩ

Việt Nam học

54.5

37

91.5

Tập trung (2022-2025)

 

Danh sách gồm 04 nghiên cứu sinh./.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo