Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.
09:09 29/09/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Việt Nam học.

STT

Họ và tên thí sinh

Nơi sinh

Ngày sinh

Điểm xét hồ sơ  

 

Điểm Đề cương nghiên cứu       

Tổng điểm

1

Nguyễn Thị Lan Anh

03/04/1984

Hà Nội

40

                         36.4

    76.4

2

 Dương Văn Chăm

20/5/1987

Hưng Yên

56

37.2

93.2

3

Phạm Hồng Gấm

07/05/1991

Quảng Ninh

40

37.2

77.2

4

Lê Thị Hồng Liên

20/11/1984

Quảng Trị

54.5

37

91.5

Danh sách gồm có 04 thí sinh./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo