Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2- năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022
09:09 15/09/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022

STT

Mã phiếu

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND/ Số CC

Bằng, bảng điểm ĐH

Bằng, bảng điểm ThS

Chuyên ngành dự tuyển

Miễn NN

Bổ túc KT

1

1447274

Nguyễn Thị Lan Anh

03/4/1984

Nữ

001184007714

Sư phạm Ngữ văn,

Tài chính - Ngân hàng

Kinh tế

Việt Nam học

Miễn

2

1447144

Dương Văn Chăm

20/5/1987

Nam

033087005796

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Miễn

Không

3

1446186

Phạm Hồng Gấm

07/5/1991

Nữ

022191010397

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Miễn

Không

4

1446163

 

Lê Thị Hồng Liên

20/11/1984

Nữ

045184000245

Lịch sử

Việt Nam học

Việt Nam học

Miễn

Không

Danh sách bao gồm 04 ứng viên./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo