Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

09:09 21/09/2022

Đại học Quốc gia Hà nội ban hành Quyết định số 3089/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/9/2022 về việc Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo