Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định Phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 2827/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/08/2022 của ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2022.
03:09 05/09/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 2827/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/08/2022 của ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2022.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo