Facebook Chat Widget by CAIT

Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài vào ngày 8/9

Thủ tướng quyết định sẽ tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào 8/9 hàng năm.
11:08 04/08/2022

Thủ tướng quyết định sẽ tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào 8/9 hàng năm.

Ngày 3/8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký phê duyệt đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2030.

Đề án nhằm khuyến khích, tôn vinh cá nhân, tổ chức đóng góp vào việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt ở nước ngoài; duy trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài; lan tỏa tiếng Việt.

Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu thúc đẩy chính quyền sở tại đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục có đông người Việt Nam; hỗ trợ đại học, viện nghiên cứu đang có môn tiếng Việt phát triển mạnh hơn; đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ chính thức bên cạnh các ngôn ngữ khác ở địa bàn thuận lợi.

Hàng năm, hội nghị kỷ niệm ngày tôn vinh tiếng Việt sẽ được tổ chức, kết nối các điểm cầu cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và nhiều nơi trong nước như Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Khuyến học, Hội Ngôn ngữ học...

Cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh hiệu Đại sứ tiếng Việt ở nước ngoài sẽ được tổ chức để quảng bá, truyền thông hướng đến cộng đồng. Chương trình Tiếng Việt thân thương có sự tham gia của nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các đơn vị tổ chức tri ân cá nhân, gia đình, tổ chức có đóng góp cho phong trào gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ ra mắt cổng thông tin phục vụ đào tạo tiếng Việt trực tuyến, dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn: Vnexpress.net