Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Đỗ Danh Huấn

08:07 13/07/2022

Tên đề tài luận án: "Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất"

Kính mời quý thầy cô và các bạn xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo