Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2022.
10:02 24/02/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2022.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, xin mời xem tại đây.

Mẫu hồ sơ dành cho thí sinh là người Việt Nam đăng kí thi tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, xin mời xem tại link

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo