Facebook Chat Widget by CAIT

Công văn số 703/ĐHQGHN-ĐT ngày 5/3/2018 về việc ghi thông tin học viên cao học, NCS trong các công bố khoa học

10:05 15/05/2018

Công văn số 703/ĐHQGHN-ĐT ngày 5/3/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ghi thông tin học viên cao học, NCS trong các công bố khoa học

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo