Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS. Quản Minh Phương

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Quản Minh Phương
10:12 27/12/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Quản Minh Phương về đề tài: Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sa Pa)
Chuyên ngành: Việt Nam học
Mã số: 62 22 01 13
Thời gian: 14 giờ, Thứ Hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022
Địa điểm: Phòng 307, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo