Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội
11:01 04/01/2022

Quyết định số 4391/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2021 của ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4391/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2021 của ĐHQGHN.

Chi tiết Quy định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo