Facebook Chat Widget by CAIT

Sách mới: Sinh kế của cư dân vùng châu thổ sông Hồng từ tiếp cận liên ngành

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Sinh kế của cư dân vùng châu thổ sông Hồng từ tiếp cận liên ngành", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành.
10:12 29/12/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT)  đã tổ chức thành công Hội thảo “Sinh kế của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ”. Sau khi hội thảo kết thúc, Viện VNH&KHPT  đã dành ra nhiều tháng để các nhà khoa học, tác giả của các bài tham luận, chỉnh sửa, nâng cao hơn nữa chất lượng của từng bài viết. Sau đó, Viện VNH&KHPT đã thành lập Ban Biên tập, mời các chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài Viện tham gia phản biện, lựa chọn ra 19 tham luận có chất lượng cao nhất, phù hợp nhất với định hướng của Viện để tổ chức biên tập, xây dựng bản thảo sách.

Về cơ bản, cuốn sách vẫn bao gồm hai nội dung chính, được hoàn thiện, phát triển lên từ nội dung Hội thảo. Nội dung sách gồm 3 phần: Phần 1 với tên gọi “Từ tiếp cận tổng thể và lý thuyết” với 3 bài viết; Phần 2 với tên gọi “Từ tiếp cận lịch sử” tập hợp 6 bài viết; Phần 3 với tên gọi “Từ tiếp cận đương đại” tập hợp 10 bài viết.

Có thể nói, với một số lượng bài viết không nhiều, được hoàn thiện, phát triển lên từ một cuộc hội thảo khoa học chuyên đề, song có thể thấy các bài viết trong sách đã tập trung xem xét những vấn đề cơ bản và quan trọng của sinh kế, của cư dân châu thổ song Hồng, cả trên góc độ lý thuyết và góc độ thực tế, với những hoạt động, những mô hình sinh kế sinh động theo các chiều kích không gian, loại hình, trong lịch sử và hiện tại. Chủ đề sinh kế đã, đang và sẽ là chủ đề nghiên cứu có nhiều ý nghĩa, nhiều giá trị, cả trên góc độ lý thuyết và góc độ thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu trong hiện tại và tương lai, mà (điều đó) còn khẳng định tính thời sự, mức độ hấp dẫn của nội dung sách.

Viện VNH&KHPT trân trọng cảm ơn các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tham gia viết và gửi bài về Hội thảo “Sinh kế của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ”. Với sự tham gia của các nhà khoa học đã góp một phần không nhỏ giúp Hội thảo của Viện thành công tốt đẹp.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo