Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đỗ Danh Huấn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Danh Huấn
11:12 20/12/2021

Đề tài: "Biến đổi nông thôn ven đô trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội)"

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 08 giờ 30, thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo