Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Nghĩa

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Đình Nghĩa.
08:11 22/11/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Đình Nghĩa về đề tài: Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian.

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62220113

Thời gian:  8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Chuyển từ phòng 307 sang Phòng 304, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.