Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS. Nguyễn Đình Nghĩa

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa
08:11 08/11/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Đình Nghĩa về đề tài: Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian.

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62220113

Thời gian:  8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Phòng 307, Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.