Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Nghĩa

09:10 15/10/2021

Tên đề tài luận án: "Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian"

Kính mời quý thầy cô và các bạn xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo