Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa QH.2020, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020

Ngày 20/7/2020, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã ra Quyết định số 172/QĐ-VNH về việc công nhận danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH.2020, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020.
10:07 20/07/2020

Sau đây là Danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Chung Lê Khang

Nam

15/02/1992

Bến Tre

Danh sách gồm 01 nghiên cứu sinh./

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo