Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2- năm 2021

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
10:10 05/10/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2021.

STT

Mã phiếu

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND/ Số CC

Bằng, bảng điểm ĐH

Bằng, bảng điểm ThS

Chuyên ngành dự tuyển

Miễn NN

Bổ túc KT

1

1442745

Tăng Chánh Tín

26/06/1991

Nam

201605167

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Miễn

Không

      Danh sách bao gồm 01 ứng viên./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo