Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
09:07 28/07/2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19; công văn số 2197/ĐHQGHN-VP ngày 24/7/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công điện 17/CT-UBND và Thông báo số 139/TB-VNH ngày 24/7/2021 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy

Đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ được tổ chức khi có thông báo mới.

Trân trọng.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo