Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
09:07 23/07/2021

Đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá tộc người ở khu vực hồ Hoà Bình.

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14 giờ, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: Phòng 307, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo