Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS. Đặng Ngọc Hà

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đặng Ngọc Hà
10:07 29/07/2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19; công văn số 2197/ĐHQGHN-VP ngày 24/7/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công điện 17/CT-UBND và Thông báo số 139/TB-VNH ngày 24/7/2021 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đặng Ngọc Hà

Đề tài: Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài.

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Đặng Ngọc Hà sẽ được tổ chức khi có thông báo mới.

Trân trọng./.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo