Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Đặng Ngọc Hà

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đặng Ngọc Hà
10:07 23/07/2021

Đề tài:Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62220113

Thời gian:  8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: Phòng 307, Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo