Facebook Chat Widget by CAIT

Hành trình trở thành người Đảng viên công sản của Nguyễn Ái Quốc

11:07 12/07/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS. Phạm Hồng Tung trên tạp chí Lịch sử Đảng số 6 năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

Chi tiết bài viết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo