Facebook Chat Widget by CAIT

Sách mới: Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay" do TS. Phùng Thị Thanh Lâm làm chủ biên và biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành vào năm 2020.
09:01 11/01/2021

Không có mô tả.

Cuốn sách đã mô tả, phân tích tiến trình hình thành, biến đổi và phát triển của hệ thống tên các mạch giao thông bao gồm tên đường, phố, ngõ, đại lộ, xa lộ ,… của đô thị Hà Nội trong phạm vi bốn quận nội thành là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng từ cuối thế kỷ 19 đến nay dưới sự tác động của các điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa-xã hội và ngôn ngữ. Đây là một vấn đề nghiên cứu đa chiều nên tác giả đã dày công sưu tầm, tra cứu, thu thập các tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau như các văn bản pháp quy của các thể chế chính quyền; các sách chuyên khảo, các tài liệu văn học bao gồm cả tài liệu văn học dân gian. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng hết sức phong phú như so sánh và phân tích sử liệu, phương pháp nghiên cứu bản đồ, thực hiện các quá trình điền dã, khảo sát thực địa nhằm bổ sung các tư liệu thành văn, tư liệu bản đồ góp phần hiệu chỉnh các tên phố bị lỗi trong quá trình ghi chép, biên soạn ở các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo