Facebook Chat Widget by CAIT

Bổ nhiệm TS. Vũ Kim Chi làm Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 23/4/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký Quyết định số 1159/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm TS. Vũ Kim Chi làm Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
09:04 27/04/2021

Ngày 23/4/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký Quyết định số 1159/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm TS. Vũ Kim Chi làm Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Để các Phòng, Trung tâm và cán bộ Viện thuận tiện trong thực hiện, phối hợp, liên hệ công tác, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển giao Phó Viện trưởng Vũ Kim Chi phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Công tác đào tạo

- Công tác cơ sở vật chất

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo