Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Quản Minh Phương

09:12 15/12/2020

Tên đề tài: "Văn hóa tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sa Pa"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo