Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh Khóa QH-2020 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo về việc cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh Chung Lê Khang (khóa QH-2020) của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT).
04:02 02/02/2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2020-2021, ngày 27/01/2021, Hội đồng xét cấp học bổng lần đầu (bao gồm học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội và học bổng của Viện VNH&KHPT) đã họp tại Viện VNH&KHPT, phòng 101, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội theo Quyết định số 20/QĐ-VNH ngày 12/1/2021 về việc thành lập Hội đồng xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 tại Viện VNH&KHPT.

Căn cứ kết luận biên bản buổi họp hội đồng xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã ra Quyết định số 28/QĐ-VNH ngày 28/1/2021 về việc cấp học bổng lần đầu của Viện cho nghiên cứu sinh Chung Lê Khang, sinh ngày 15/02/1992, tại Bến Tre, khóa QH-2020. Đồng thời Viện cũng đã hoàn thành thủ tục đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh Bùi Thu Thủy, sinh ngày 20/6/1979, tại Quảng Ninh.

Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo