Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Đình Nghĩa

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa.
04:01 18/01/2021

Đề tài:Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian:  14 giờ, thứ Ba , ngày 26 tháng 01 năm 2021

Địa điểm:  Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.