Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học năm 2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2021
09:01 18/01/2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2021.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, xin xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo