Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Nghĩa

11:12 24/12/2020

Tên đề tài: "Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian".

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo