Facebook Chat Widget by CAIT

Chuỗi hoạt động kết nối và Tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ 2020

Trong các ngày từ 24-26 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, ĐHQGHN phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Lễ khai trương chuỗi hoạt động kết nối và Tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ”.
04:12 30/12/2020

Trưởng ban KHCN Vũ Văn Tích phát biểu tại lễ khai mạc Chuỗi hoạt động kết nối 

Chương trình diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cho biết, hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ là một trong các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam, là hoạt động định kỳ, thường xuyên được Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai ở quy mô quốc gia, vùng qua đó xác định nhu cầu công nghệ và kết nối với nguồn cung công nghệ phù hợp; thực hiện hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ và tiếp cận với các quỹ đầu tư, kênh tài chính trong nước và quốc tế; khai thác và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới vào thực tiễn; tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuỗi kết nối cung - cầu công nghệ năm 2020 được tổ chức tại ĐHQGHN nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, góp phần kết nối, xúc tiến KHCN, nâng cao năng lực và tăng khả năng cạnh tranh, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KHCN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường KHCN và môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp.

Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Vương Quốc Thắng giới thiệu về chuỗi sự kiện

Với tầm nhìn trở thành đại học đa ngành đa lĩnh vực có tính hội nhập cao theo định hướng nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN luôn thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức góp phần phát triển xây dựng đất nước.

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của ĐQHGHN nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, tạo ra giá trị cho cộng đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, các nội dung ký kết bao gồm: (1) Tổ chức các hoạt động kết nối, (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm KHCN, chuyên gia công nghệ, (3) Các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ và các nội dung liên quan.

Chương trình được tổ chức trong 3 ngày, gồm có các hoạt động: Chuỗi hoạt động kết nối & Tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ; Pitching kết nối đầu tư, xúc tiến chuyển giao khoa học công nghệ; Trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ. Thông qua Chương trình Chuỗi hoạt động kết nối cung cầu khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, kết nối, hình thành phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Theo Trang chủ Đại học Quốc gia Hà Nội