Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy
09:12 22/12/2020

Đề tài: “Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14 giờ, thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Địa điểm:  Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo