Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Nhiên Hương

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Nhiên Hương
11:12 14/12/2020

Đề tài: “Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa”

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62220113

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng 307, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự. 

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo