Facebook Chat Widget by CAIT

Tham dự Toạ đàm khoa học định kỳ của phòng Nghiên cứu Khu vực học

Phòng Nghiên cứu Khu vực học trân trọng kính mời các Thầy/Cô và các bạn đồng nghiệp tham dự buổi toạ đàm khoa học định kỳ tổ chức vào ngày 7 tháng 12 năm 2020.
09:12 02/12/2020

Buổi toạ đàm khoa học do TS. Phùng Thị Thanh Lâm trình bày với chủ đề:
"TÊN PHỐ HÀ NỘI: TỪ HỆ THỐNG CHỈ XUẤT KHÔNG GIAN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH KÝ ỨC TẬP THỂ"

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn đồng nghiệp tham gia.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo