Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo triệu tập Thí sinh trúng tuyển kì thi SĐH đợt 2 năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo triệu tập Thí sinh trúng tuyển kì thi SĐH đợt 2 năm 2020
04:11 10/11/2020

Thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 chuyên ngành Việt Nam học hệ chính quy tập trung (theo Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020, số 269/QĐ-VNH ngày 09/11/2020 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội) đến làm thủ tục nhập học:

Thời gian: 09 giờ, Sáng Thứ Sáu, ngày 13/11/2020

Địa điểm: Phòng 101, tầng 1, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo