Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt 2 năm 2020

09:11 06/11/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 3280/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/11/2020 của ĐHQGHN về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt 2 năm 2020 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo