Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển NCS đợt 2- năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
09:10 09/10/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2020.

STT

Mã phiếu

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND/ Số CC

Bằng, bảng điểm ĐH

Bằng, bảng điểm ThS

Chuyên ngành dự tuyển

Miễn NN

Bổ túc KT

1

1415636

Bùi Thu Thủy

20/6/1979

Nữ

100718269

Văn hóa Du lịch

Quản lý Du lịch

Việt Nam học

 Bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp

      Danh sách bao gồm 01 ứng viên./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo