Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

02:09 01/09/2020

Phòng Nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

Đề tài luận án: Xây dựng giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (Trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 62 22 01 13

 - Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 12/09/2020

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!