Facebook Chat Widget by CAIT

The role of Thai people in Vietnam-Lao traditional friendship (Vai trò của người Thái trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào)

09:09 07/09/2020

Bài báo "The role of Thai people in Vietnam-Lao traditional friendship (Vai trò của người Thái trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào)" của PGS.TS. Phạm Văn Lợi đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 1, 3/2020 tập trung làm rõ cơ sở thực tiễn cho đồng bào dân tộc Thái đóng vai trò quan trọng trong truyền thống quan hệ hữu nghị Việt- Lào và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy vai trò của người Thái trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào, hiện tại và tương lai.

Chi tiết bài viết (bản tiếng Anh) xin mời xem tại đây.

Chi tiết bài viết (bản tiếng Việt) xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo