Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt 1 năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 2111/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/7/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2020.
04:07 17/07/2020

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo