Facebook Chat Widget by CAIT

Chương trình Thái học Việt Nam: 30 năm - một chặng đường

Công trình Chương trình Thái học Việt Nam: 30 năm - một chặng đường của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thông tin và Truyền thông năm 2019.
04:12 20/12/2019

Cuốn sách tập trung công bố nhưng bài phát biểu của một số lãnh đạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đã tham gia tổ chức các Hội nghị Thái học toàn quốc và các bài viết/ công trình nghiên cứu về các dân tộc thuộc ngữ hệ Thái-Kadai, cư trú tập trung trong vùng Tây Bắc, của các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tế đã và đang là thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, trong đó có nhiều người đã tham gia thực hiện một đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình Tây Bắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo