Facebook Chat Widget by CAIT

Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái-Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững

Công trình Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái-Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2017.
09:01 25/01/2018

Cuốn sách tập trung công bố các công trình nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Thái-Kadai, trong hội nhập và phát triển bền vững, từ các bài viết về các vấn đề chung, đến các bài viết về 4 góc độ: Văn hóa, Kinh tế, Xã hội và Môi trường, của các nhà nghiên cứu/ các nhà Thái học thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; các nhà khoa học/ Thái học ở Trung ương (Hà Nội) và các địa phương thuộc vùng Tây Bắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo