Facebook Chat Widget by CAIT

Kỷ yếu Hội thảo khu vực học Quốc tế Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo

Công trình Kỷ yếu Hội thảo khu vực học Quốc tế Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb ĐHQGHN năm 2020.
09:03 24/03/2020

Cuốn sách là hợp tuyển các bài viết tiêu biểu đến từ các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 30 năm truyền thống và 15 năm thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Hội thảo khoa học quốc tế Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 07/11/2019. Nội dung cuốn sách bao gồm ba mảng chính bao gồm: Phiên toàn thể, tiểu ban Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và tiểu ban Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng đào tạo.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo