Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định Phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/07/2020 của ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020.
04:07 15/07/2020

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo