Facebook Chat Widget by CAIT

Khai giảng Khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường THPT trong địa bàn tỉnh Hải Dương

09:07 02/07/2020

Ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (VNH&KHPT), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấn về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các trường THPT trong địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trường THPT tại Hải Dương.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo lớp lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo Viện VNH&KHPT, GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã đánh giá cao ý tưởng hợp tác giữa hai đơn vị trong việc tổ chức lớp tập huấn. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Tiến giao nhiệm vụ cho bộ phận tổ chức phải tổ chức lớp học đúng yêu cầu về chất lượng chuyên môn, thời gian biểu đã được phê duyệt; đồng thời đề nghị các học viên nâng cao tinh thần học tập, có ý thức trao đổi, tiếp thu và chia sẻ các tri thức, kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý. Chủ động trao đổi với giảng viên về các vấn đề vướng mắc trong công tác để được chia sẻ, giải đáp.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 106 học viên là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường THPT thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.  Các giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quản lý, đào tạo cũng như trong lĩnh vực báo chí, truyền thông…

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương.

Lớp tập huấn được sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương tổ chức với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật về đổi mới giáo dục, nâng cao kỹ năng quản lý lãnh đạo và xử lý các vấn đề truyền thông trong ngành giáo dục với cách tiếp cận từ nhiều góc độ để phù hợp nhất cho lãnh đạo, quản lý chuyên môn của các trường THPT.

Ảnh: GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện VNH&KHPT, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau lễ khai giảng, lớp tập huấn tiến hành các hoạt động học tập và trao đổi. Chương trình này sẽ được triển khai trong tháng 6 và tháng 7/2020.

Được biết, các chương trình đào tạo về nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống hành chính công cũng như đối với doanh nghiệp là một trong những hoạt động đào tạo thường xuyên của Viện VNH&KHPT, ĐHQGHN. Các lớp đào tạo, tư vấn này góp phần khẳng định thêm thương hiệu của Viện là một Viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng; là một trung tâm đào tạo tư vấn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn chính sách, đào tạo bồi dưỡng năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo